Naslovnica Sport u Belišću Aktivnosti Udruga Politika O Projektu Pravilnik objavljivanja Kontakt
Stranice u sklopu projekta
Korisni?o ime
XMLRSS kanal
Web povezuje ljude
NATJE─îAJ ZA DODJELU STIPENDIJA 04.12.2017

SlikaUdruga HVIDR-a Beliš─çe obavještava hrvatske branitelje iz Domovinskog rata da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natje─Źaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveu─Źilišnog i stru─Źnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018.

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH

BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I

DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ

DOMOVINSKOG RATA

Temeljem ─Źlanka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima (NN 123/06 i 157/13), Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje

NATJE─îAJ

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveu─Źilišnog i stru─Źnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zato─Źenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Natje─Źaj)

1.    Mjese─Źni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za u─Źenike iznosi 200,00 kuna.

2.    Mjese─Źni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.

3.    Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti ─çe odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

4.    Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno akademskoj godini 2017./2018.

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

1.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja (obrazac A) mo┼że ostvariti kandidat  koji udovoljava  sljede─çim uvjetima:

-          da je redoviti u─Źenik srednje škole;

-          da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,75;

-          da ne ponavlja godinu;

-          da mu redoviti prihodi mjese─Źno po ─Źlanu ku─çanstva ne prelaze 60% prora─Źunske osnovice predvi─Ĺene zakonom koji regulira izvršavanje Dr┼żavnog prora─Źuna Republike Hrvatske;

-          da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi. 

Kandidati iz to─Źke 1.a, odnosno njihovi zakonski zastupnici, du┼żni su uz obrazac A na natje─Źaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zato─Źenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. presliku svjedod┼żbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog (8.) razreda osnovne škole;
 3. izjavu o sastavu ku─çanstva ovjerenu kod javnog bilje┼żnika, koja mora sadr┼żavati ime i prezime te datum ro─Ĺenja ─Źlana zajedni─Źkog ku─çanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom (napomena: za malodobne kandidate izjavu daje zakonski zastupnik);
 4. potvrde nadle┼żne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve ─Źlanove ku─çanstva starije od 15 godina, uklju─Źuju─çi i podnositelja zahtjeva;
 5. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve ─Źlanove ku─çanstva, uklju─Źuju─çi i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini ─Źlan ku─çanstva nije korisnik mirovine;

1.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja mo┼że ostvariti i  kandidat ─Źiji je prosjek ocjena ni┼żi od propisanog (obrazac D), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz to─Źke 1.a. te pripada kategoriji socijalno najugro┼żenijih obitelji sukladno kriterijima iz ─Źlanka 2.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima (NN 123/06 i 157/13). 

Kandidati iz to─Źke 1.b, odnosno njihovi zakonski zastupnici, du┼żni su uz obrazac D dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz to─Źke 1.a, uklju─Źuju─çi i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadle┼żnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve ─Źlanove ku─çanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadle┼żnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveu─Źilišnog i stru─Źnog studija

2.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveu─Źilišnog i stru─Źnog studija (obrazac B) mo┼że ostvariti kandidat koji udovoljava sljede─çim uvjetima:

-          da je redoviti student;

-          da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slu─Źaju mirovanja studentskih prava sukladno ─Źlanku 88. stavku 1. to─Ź. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

-          da nema status apsolventa;

-          ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosje─Źnom ocjenom 3,75;

-          da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;

-          da mu redoviti prihodi mjese─Źno po ─Źlanu ku─çanstva ne prelaze 60% prora─Źunske osnovice predvi─Ĺene zakonom koji regulira izvršavanje Dr┼żavnog prora─Źuna Republike Hrvatske;

-          da nije korisnik  stipendije po drugoj osnovi. 

Kandidati iz to─Źke 2.a. du┼żni su uz obrazac B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zato─Źenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uklju─Źiti i ocjene preddiplomskog studija), odnosno presliku svjedod┼żbe posljednjeg razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine);
 3. studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokru┼żen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadle┼żne obrazovne ustanove;
 4. izjavu o sastavu ku─çanstva ovjerenu kod javnog bilje┼żnika, koja mora sadr┼żavati ime i prezime te datum ro─Ĺenja ─Źlana zajedni─Źkog ku─çanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
 5. potvrde nadle┼żne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve ─Źlanove ku─çanstva starije od 15 godina, uklju─Źuju─çi i podnositelja zahtjeva;
 6. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve ─Źlanove ku─çanstva, uklju─Źuju─çi i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini ─Źlan ku─çanstva nije korisnik mirovine.

2.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveu─Źilišnog i stru─Źnog studija mo┼że ostvariti i kandidat ─Źiji je prosjek ocjena ni┼żi od propisanog (obrazac E), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz to─Źke 2.a. te pripada kategoriji socijalno najugro┼żenijih obitelji sukladno kriterijima iz ─Źlanka 3.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima (NN 123/06 i 157/13). 

Kandidati iz to─Źke 2.b. du┼żni su uz obrazac E dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz to─Źke 2.a, uklju─Źuju─çi i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadle┼żnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve ─Źlanove ku─çanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadle┼żnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

U slu─Źaju nerazmjera broja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz gore navedenih to─Źaka 1.a. i 2.a. Natje─Źaja i raspolo┼żivih sredstava Fonda, Upravni odbor Fonda donijet ─çe odluku o odgovaraju─çem podizanju prosjeka ocjena te ─çe prednost imati oni u─Źenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima (obrazac C) mo┼że ostvariti kandidat koji  udovoljava sljede─çim uvjetima:

-     da je upisan na poslijediplomski studij;

-     da mu redoviti prihodi mjese─Źno po ─Źlanu ku─çanstva ne prelaze 60% prora─Źunske osnovice      predvi─Ĺene zakonom koji regulira izvršavanje Dr┼żavnog prora─Źuna Republike Hrvatske;

-     da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz to─Źke 3. du┼żni su uz obrazac C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zato─Źenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. izjavu o sastavu ku─çanstva ovjerenu kod javnog bilje┼żnika, koja mora sadr┼żavati ime i prezime te datum ro─Ĺenja ─Źlana zajedni─Źkog ku─çanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom;
 3. potvrde nadle┼żne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve ─Źlanove ku─çanstva starije od 15 godina, uklju─Źuju─çi i podnositelja zahtjeva;
 4. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve ─Źlanove ku─çanstva, uklju─Źuju─çi i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini ─Źlan ku─çanstva nije korisnik mirovine;

Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.

Sukladno Zakonu o izvršavanju dr┼żavnog prora─Źuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne

novine, broj: 119/16) 60% prora─Źunske osnovice iznosi 1.995,60 kuna.

 

NAPOMENE:

Svi kandidati (uklju─Źuju─çi i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu 2016./2017.) su du┼żni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveu─Źilišnog i stru─Źnog studija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim u─Źilištima na posebnim obrascima (A, B, C, D i E) koji se mogu dobiti u Podru─Źnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomo─ç Ministarstva hrvatskih branitelja te na mre┼żnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat mo┼że podnijeti prijavu isklju─Źivo putem jednog obrasca, a prijava na pogrešnom obrascu se ne─çe razmatrati.

Obrazac je potrebno ispuniti ─Źitkim rukopisom po to─Źkama:

1.    Podaci o u─Źeniku/studentu,

2.    Podaci o školovanju/studiju

te prilo┼żiti i ostale dokumente koji su navedeni u Natje─Źaju.

Podatke pod to─Źkom 3. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko u─Źilište koje kandidat poha─Ĺa. 

·         Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

·         Ukoliko bilo koji ─Źlan ku─çanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je du┼żan dostaviti dokaz o toj ─Źinjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.

·         Ukoliko su roditelji razvedeni, kandidat treba prilo┼żiti presliku pravomo─çne presude o razvodu braka.

·         U slu─Źaju mirovanja studentskih prava sukladno ─Źlanku 88. st. 1. to─Ź. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), kandidat je du┼żan dostaviti dokaz o ─Źinjenici mirovanja studentskih prava.

PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, NEOVJERENE PRIJAVE KAO I ONE KOJE NE PRISTIGNU U UTVR─ÉENOM ROKU, NE─ćE SE RAZMATRATI.

Nepotpunom prijavom (obrasci A, B, C, D i E) smatrat ─çe se:

o   prijava koja, iako je popunjena i ovjerena, nema prilo┼żenu svu potrebnu dokumentaciju koju je sukladno Natje─Źaju potrebno prilo┼żiti prijavi, kao i

o   prijava koju nije potpisao kandidat odnosno njegov zakonski zastupnik.

 Prijave na Natje─Źaj podnose se zaklju─Źno do 22. prosinca 2017. godine na adresu: 

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG  RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

(s naznakom - Natje─Źaj za stipendiranje)

 

 

...
Gagro d.o.o. Valpovo
Izgradnja i prodaja nekretnina

╚iŔak d.o.o. Valpovo
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Restoran Jelengrad


Zanima Vas grad Beli??
Posjetite slu?bene stranice