UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: pmilekic@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

PREZENTACIJA ZAKONA


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA 04.12.2017

SlikaUdruga HVIDR-a Belišće obavještava hrvatske branitelje iz Domovinskog rata da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018.

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH

BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I

DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ

DOMOVINSKOG RATA

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13), Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018. (u daljnjem tekstu: Natječaj)

1.    Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kuna.

2.    Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.

3.    Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

4.    Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno akademskoj godini 2017./2018.

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

1.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja (obrazac A) može ostvariti kandidat  koji udovoljava  sljedećim uvjetima:

-          da je redoviti učenik srednje škole;

-          da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,75;

-          da ne ponavlja godinu;

-          da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-          da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi. 

Kandidati iz točke 1.a, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz obrazac A na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog (8.) razreda osnovne škole;
 3. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom (napomena: za malodobne kandidate izjavu daje zakonski zastupnik);
 4. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 5. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;

1.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti i  kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac D), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 1.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 2.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13). 

Kandidati iz točke 1.b, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz obrazac D dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 1.a, uključujući i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija

2.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija (obrazac B) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

-          da je redoviti student;

-          da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

-          da nema status apsolventa;

-          ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;

-          da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;

-          da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-          da nije korisnik  stipendije po drugoj osnovi. 

Kandidati iz točke 2.a. dužni su uz obrazac B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uključiti i ocjene preddiplomskog studija), odnosno presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine);
 3. studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove;
 4. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
 5. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 6. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine.

2.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac E), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 2.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 3.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13). 

Kandidati iz točke 2.b. dužni su uz obrazac E dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 2.a, uključujući i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

U slučaju nerazmjera broja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz gore navedenih točaka 1.a. i 2.a. Natječaja i raspoloživih sredstava Fonda, Upravni odbor Fonda donijet će odluku o odgovarajućem podizanju prosjeka ocjena te će prednost imati oni učenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima (obrazac C) može ostvariti kandidat koji  udovoljava sljedećim uvjetima:

-     da je upisan na poslijediplomski studij;

-     da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice      predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-     da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz točke 3. dužni su uz obrazac C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 1. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju;
 2. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom;
 3. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 4. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;

Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.

Sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne

novine, broj: 119/16) 60% proračunske osnovice iznosi 1.995,60 kuna.

 

NAPOMENE:

Svi kandidati (uključujući i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu 2016./2017.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima na posebnim obrascima (A, B, C, D i E) koji se mogu dobiti u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja te na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat može podnijeti prijavu isključivo putem jednog obrasca, a prijava na pogrešnom obrascu se neće razmatrati.

Obrazac je potrebno ispuniti čitkim rukopisom po točkama:

1.    Podaci o učeniku/studentu,

2.    Podaci o školovanju/studiju

te priložiti i ostale dokumente koji su navedeni u Natječaju.

Podatke pod točkom 3. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko učilište koje kandidat pohađa. 

·         Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

·         Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.

·         Ukoliko su roditelji razvedeni, kandidat treba priložiti presliku pravomoćne presude o razvodu braka.

·         U slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. st. 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.

PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, NEOVJERENE PRIJAVE KAO I ONE KOJE NE PRISTIGNU U UTVRĐENOM ROKU, NEĆE SE RAZMATRATI.

Nepotpunom prijavom (obrasci A, B, C, D i E) smatrat će se:

o   prijava koja, iako je popunjena i ovjerena, nema priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi, kao i

o   prijava koju nije potpisao kandidat odnosno njegov zakonski zastupnik.

 Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 22. prosinca 2017. godine na adresu: 

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG  RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

(s naznakom - Natječaj za stipendiranje)

 

 


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 01.12.2017

Slika

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH smatra da je osuđujuća presuda Haaškog suda šestorici hrvata iz BiH u potpunosti nepravedna i neprihvatljiva za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i hrvatsku državu.

Sa dubokim bolom u srcu suosjećamo sa obitelji generala Praljka koji je svojim zadnjim moralnim činom, iskazao svoje neslaganje sa potvrđivanjem osuđujuće presude u ovom nepravednom sudskom postupku.

Ovom presudom došlo je do falsificiranja povijesnih činjenica, žrtva se pretvorila u agresora, cjelokupna hrvatska država i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman  stigmatizirani su u pokušaju krivotvorenja povijesti, ali mi to više nećemo dopustiti. Boriti ćemo se svim pravnim i političkim sredstvima da se dokaže istina, jer to dugujemo našoj djeci, našim poginulim suborcima i njihovim obiteljima, kao i budućnosti suživota na ovim prostorima koja ne može postojati bez pravde i istine o Domovinskom ratu u RH i BiH.

Povijesna je činjenica da su hrvatski branitelji branili teritorij Bosne i Hercegovine na temelju međudržavnih sporazuma, te je činjenično neutemeljeno ovo utvrđenje suda o postojanju takozvanog udruženog zločinačkog pothvata od strane naše države, kao i potpuno izostajanje osude velikosrpske agresije koja je bila povod naše obrane. Ova je presuda sadržajno i pravno nepravedna i neutemeljena, duboko politikantska i opasna u iskrivljavanju istine, što mi branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi, koji smo krvarili i gubili dijelove svojih tijela i svoje živote u obrani suvereniteta RH i BiH nećemo dozvoliti.

Osobito smo zgroženi i ovim putem osuđujemo neosnovane i skandalozne izjave u reakcijama na ovu presudu od strane političara, posebice bivše hrvatske ministrice i današnje saborske zastupnice Vesne Pusić, saborskog zastupnika Gorana Beusa Richembergha, kao i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji nastavljaju sa blaćenjem hrvatske države i njenih građana.

Budući da je ova kvalifikacija hrvatske države kao agresora u potpunosti suprotna Ustavu RH i Deklaraciji o Domovinskom ratu ovim putem tražimo od državnog odvjetništva žurno utvrđivanje odgovornosti onih političara, posebice bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i predstavnika raznih građanskih udruga koji su svojim postupcima i lažnim svjedočenjima doveli do ovakvih strašnih posljedica, koje su se očitovale u ovim presudama Haaškog suda, što je naša zadaća temeljem ciljeva statuta udruga i članova hrvatskih ratnih vojnih invalida koje predstavljamo, kao i zaštite prava hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata, a posebice obitelji hrvatskog pravednika generala Slobodana Praljka.

 

Predsjednik Glavnog odbora:                                                               Predsjednik HVIDR-a RH:

Josip Periša                                                                    Josip Đakić                                                 

 


JEDNODNEVNI IZLET DJECE I MLADIH U GRAD HEROJ VUKOVAR 26.11.2017

Slika

U subotu, dana 25. studenoga  2017. godine udruga HVIDR-a Belišće organizirala je za djecu osnovne i srednje škole jednodnevni izlet u Vukovar u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata koji sufinancira Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Izlete za djecu i mlade u Grad heroj i simbol Domovinskog rata – Vukovar na tematiku Domovinskog rata udruga HVIDR-a Belišće provodit će i u 2018. godini tijekom kojih će nastojati upoznati što veći broj djece i mladih grada Belišća i Valpovštine sa istinom i stradanjem grada Vukovara u Domovinskom ratu i ukazati im na potrebu očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata u cilju zaštite časti, ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja i civila koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara i Republike Hrvatske kako te im podići svijest o važnosti zaštite temeljnih vrijednosti Domovinskog rata.

Tom prigodom djeca su posjetila: 

1.    Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991.

2.    Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

3.    Spomen dom Ovčara

4.    Masovnu grobnica Ovčara

5.    Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata u Vukovaru

6.    Spomen obilježje Vodotoranj i Središnji križ na ušću Vuke u Dunav te

7.    Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti. 

Po dolasku u Vukovar prvo su posjetili Vukovarsku Opću bolnicu u kojoj su uz stručno vodstvo voditeljice stalnog postava muzeja gđe. Nevenke Soldo obišli podrumske prostorije ratne bolnice u kojoj je vjerno rekonstruiran život nekoliko stotina ranjenika i bolničkog osoblja tijekom višemjesečne opsade grada Vukovara (od 25. kolovoza – 18. studenog 1991.) i vidjeli multimedijalni prikaz zbivanja unutar ratne bolnice tijekom jeseni 1991. godine.

Nakon toga posjetili su “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” smješten u prostorima bivše vojarne 204. vukovarske brigade i razgledali nekoliko postaja:

-        “Sjećanje na Domovinski rat – Bitka za Vukovar”

-        Prikaz srpskih koncentracijskih logora “Stajićevo” i “Begejci”

-        Izložba pješačkog naoružanja korištenog u Domovinskom ratu

-        Eksponati na otvorenom

-        Simulacija bojnog polja “Ojačana brigada u obrani”. 

Potom su otišli na farmu Ovčara koja je smještena pet kilometara jugoistočno od Vukovara  gdje su posjetili Spomen dom „Ovčara“ (mjesto mučenja i zlostavljanja hrvatskih civila), te spomenik na Ovčari (mjesto gdje su civili streljani i zakopani u masovnu grobnicu).

Pred masovnom grobnicom Ovčara mladi su se pomolili i zapalili lampione.

Na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, najvećoj masovnoj grobnici u Europi nakon II. svjetskog rata iz koje je ekshumirano 938 tijela, djeca i mladi su se pomolili i upalili lampione ispred središnjeg Spomenika i bijelih križeva za sve heroje Vukovara.

Nakon toga posjetili su Vodotoranj - simbol stradanja i otpora Vukovara, pobjede i novog života koji je tijekom Domovinskog rata bio najčešćih meta neprijateljskog topništva koje mu je nanijelo više od 600 oštećenja i Križ na ušću rijeke Vuke u Dunav podignut u čast svim poginulim braniteljima za slobodu Republike Hrvatske.

Po povratku kući posjetili su Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti izgrađen u Borovu naselju na mjestu nekadašnje pošte u kojoj je 1991. godine bilo zapovjedništvo ovog dijela grada.

Ispred Spomen doma, biste generala Blage Zadre, junaka grada Vukovara mladi su se pomolili i upalili lampione.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


JEDNODNEVNI IZLETI DJECE I MLADIH U VUKOVAR 21.11.2017

Slika

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar.

Izlete za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata Udruga HVIDR-a Belišće provodit će tijekom 2017/18. godine odlaskom u Grad heroj – Vukovar tijekom kojeg će nastojati upoznati što veći broj djece i mladih grada Belišća i Valpovštine sa istinom i stradanjem grada Vukovara u Domovinskom ratu i ukazati im na potrebu očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata u cilju zaštite časti, ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja i civila koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara i Republike Hrvatske te podizanja svijesti o važnosti zaštite temeljnih vrijednosti Domovinskog rata.

PROGRAM JEDNODNEVNOG IZLETA:

1. Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991

2. Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

3. Spomen dom Ovčara

4. Masovna grobnica Ovčara

5. Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata u Vukovaru

6. Spomen - obilježje Vodotoranj

7. Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti

 


26. OBLJETNICA VUKOVARSKE TRAGEDIJE U DOMOVINSKOM RATU 19.11.2017

Slika

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 26. Obljetnicu stradanja grada Vukovara u velikosrpskoj agresiji tijekom Domovinskog rata udruga HVIDR-a Belišće obilježila je  u petak 17. studenoga paljenjem svijeća na gradskom trgu Kralja Tomislava u Valpovu i Parku hrvatskih dragovoljaca u Belišću i subotu 18. studenoga sudjelovanjem članova Udruge u Koloni sjećanja hodnjom od vukovarske Opće bolnice do 5,5 km udaljenog Memorijalnog groblja Domovinskog rata.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika

Slika

 


VUKOVAR MJESTO POSEBNOG PIJETETA 17.11.2017
Slika

PREDSTAVLJANJE KNJIGE "107. VUKOVI S DRAVE" 14.11.2017

Slika Udruga HVIDR-a Belišće poziva hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i građane grada Belišća i Valpovštine na predstavljanje knige "107. Vukovi s Drave" u srijedu,  dana 15. studeni 2017. u 19,00 sati.

Predstavljanje knjige organizirano je u gradskoj Vijećnici grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1.

Knjigu će predstavljati Natko Martinčić, Slaven Ružić, Jakša Raguž i Miroslav Štargl.

Radujemo se Vašem odazivu!

 


1. REDOVNA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE HVIDR-a BELIŠĆE 12.11.2017

Slika

      Dana 10. studeni 2017. u nazočnosti brojnih članova udruge HVIDR-a Belišće te člana Suda časti HVIDR-a RH i Predsjednika Nadzornog odbora HVIDR-a Osječko-baranjske županije g. Zlatka Plazibata, člana Glavnog HVIDR-a RH i Predsjednika Zajednice udruga HVIDR-a Osječko-baranjske županije g. Damira Varaždinca, Predsjednika Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije g. Damira Buljevića, Predsjednika udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Osječko-baranjske županije g. Josipa Rupića, predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata grada Belišća i Valpovštine i počasnih članova Udruge HVIDR-a Belišće g. Vlade Maltara i dr. Zdenka Salajića te predstavnika lokalne samouprave, dogradonačelnika grada Belišća g. Domagoja Varžića, Načelnika P.P. Belišće g. Zdravka Mandića i predstavnika medija u prostorijama gradske vijećnice grada Belišća održana je 1. Redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine Udruge HVIDR-a  Belišća.

Skupština koju je otvorio Predsjednik udruge HVIDR-a Belišće gosp. Pavo Milekić otpočela je intoniranjem Himne, a potom je minutom šutnje odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i članovima udruge HVIDR-a Belišće.

Tom prigodom, gosp. Milekić se u ime udruge HVIDR-e Belišće i svoje osobno ime zahvalio  svima onima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji i provedbi aktivnosti i Projekata udruge u razdoblju od 2013./17. godine, a posebno članovima Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti te svim aktivnim članovima Udruge koji su svojim marljivim i nesebičnim radom doprinijeli da Udruga HVIDR-a Belišće danas bude primjer jedne uspješne Udruge, unatoč brojnim teškoćama s kojima se udruga suočavala od svog osnutka 2013. godine do danas.

Potom je podnio izvješće o radu udruge za mandatno razdoblje i plan rada za 2018. godinu iz kojeg je vidljiv kontinuitet rada i realizacija niz aktivnosti i projekata vezano za promicanje, razvitak i unapređenje socijalne i pravne zaštite ratnih vojnih invalida te promicanje vrijednosti Domovinskog rata i njegovih žrtava.

Program rada udruge za 2018. godinu odnosi se na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, rješavanje socijalnih, pravnih i zdravstvenih problema članova udruge, stjecanje novih znanja i vještina, briga o zapošljavanju djece HRVI, humanitarne aktivnosti, obilježavanje značajnih obljetnica i datuma, osiguravanje sredstava za rad, sport i rekreacija, kulturno-zabavne aktivnosti, te suradnja s ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i invalida grada Belišća, Valpovštine, Osječko-baranjske županije i RH.

Jednoglasnom odlukom nazočnih 1. Redovne Izvještajno-izborne Skupštine izabrani su:

Za Predsjednika Udruge HVIDR-a Belišće izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, umirovljeni bojnik HV-a, gosp. PAVO MILEKIĆ iz Belišća;

Za Dopredsjednika Udruge izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, gosp. DRAGOMIR ŠIMIĆ iz Belišća;

Za Predsjednika Nadzornog odbora izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, gosp. IVICA VIDOŠIĆA iz Valpova;

Za predsjednika Suda časti izabran je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, gosp. ZVONKO ŠPOLJARIĆ iz Valpova.

     Po završetku rada Skupštine novoizabrani Predsjednik Udruge HVIDR-a Belišće gosp. Pavo Milekić se u ime izabranih zahvalio na ukazanom povjerenju i dodao da će izabrani članovi tijela udruge u vremenu koje je pred nama to povjerenje i opravdati.

Ovim riječima zaključen je rad 1. Redovne Izvještajno-izborne Skupštine HVIDR-a Belišće.

Sjednica Skupštine završila je u 19.30 sati nakon čega su se članovi udruge i gosti nastavili družiti uz prigodan domjenak organiziran u prostorijama Udruge.

 Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


HVIDR-a BELIŠĆE OBILJEŽILA BLAGDAN SVIH SVETIH 01.11.2017

Slika

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, u srijedu 31. listopada 2017. godine, predstavnici Udruge HVIDR-a Belišće i Udruge Hrvatski Domobran - Ogranak Valpovo upalili su svijeće na Spomen obilježjima i mjesnim grobljima grada Belišća i grada Valpova te općine Bizovac i općine Petrijevci i na taj način odali počast svim poginulim i nestalim u drugom svjetskom i Domovinskom ratu.

U jutarnjim satima  svijeće su upaljene ispred Spomen križa u spomen na poginule i nestale  u drugom svjetskom ratu na svetištu Svete Ane u Bistrincima, a potom na spomen obilježju i mjesnim grobljima u Gatu, Veliškovcima, Tiborjancima, Vinogradcima, Bizovcu, Satnici, Petrijevcima, i Nardu.

   U srijedu, dana 01. studeni na Dan Svih svetih predstavnici udruga upaliti su svijeće kod Spomen križa poginulim hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata na gradskom groblju grada Valpova i grada Belišća.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika


26. OBLJETNICA STRADANJA VUKOVARA 31.10.2017

Slika

Udruga HVIDR-a Belišće dana 18.11.2017. organizira besplatan odlazak u Vukovar povodom 26. Obljetnice žrtve Vukovara.

·         Mjesto polaska: autobusni kolodvor Belišće;

·         Vrijeme polaska: 07,00 sati,

Zainteresirani se mogu prijaviti u prostorijama HVIDR-a Belišće, Radnička 14.

·         ponedjeljkom, srijedom i petkom: od 18,00 do 20,00 sati 

i putem telefona:

·         099 6909 114 – Pavo Milekić

·         099 5070 673 – Dragomir Šimić

·         095 5970 288 – Ivica Vidošić

 


HVIDR-a Belišće na 25. Obljetnici udruge Hrvatski domobran, Ogranak Valpovo 23.10.2017

Slika

 

U subotu 21. listopada 2017. godine predstavnici HVIDR-e Belišće sudjelovali su na 25. Obljetnici postojanja udruge  Hrvatski domobran, Udruga ratnih veterana Hrvatske, Ogranak Valpovo.

Tom prigodom nazočnima se obratio i gosp. Pavo Milekić, predsjednik HVIDR-e Belišće slijedećim riječima:

„Poštovani prijatelji, članovi Udruge, Hrvatski Domobran,

Poštovani predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine,

Poštovani predstavnici grada Belišća, grada Valpova i općine Petrijevci

Dame i gospodo,

Osobita mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje s Vama i što Vas mogu pozdraviti u ime ovdje nazočnih predstavnika, svih članova udruge HVIDR-a Belišće i svoje osobno ime i čestitati Vam 25. Obljetnicu udruge Hrvatski Domobran. Ime Domobran koje karakterizira čovjeka, vojnika koji brani i oslobađa svoj dom i domovinu, a ne vrši agresiju niti napada tuđe domove ili domovine, on je dakle obrambeni ili osloboditeljski vojnik.

S posebnim zadovoljstvom pozdravljam g. Franju Šokca, g. Željka Šafranka i vašeg predsjednika g. Josipa Vicića, s kojima je prije nekoliko godina i otpočela suradnja između naše dvije udruge.

Unatoč raznim povijesnim lažima i falsifikatorima, nepobitna je činjenica da je HRVATSKO DOMOBRANSTVO odigralo presudnu ulogu u očuvanju hrvatske državnosti kad je to bilo najteže i najvažnije.

Na prvim crtama obrane kroz oba svjetska rata, u borbama protiv komunizma, najstravičnijeg sustava u ljudskoj povijesti i Domovinskom ratu hrvatski domobrani borili su se za oslobođenje domovine nam Hrvatske, za vjeru u boga, za svoje domove, protiv srbočetničke agresije i njihove imperijalističke tvorevine.

Hrvatski domobrani od prvih dana hrvatske državne povijesti hrabro i neustrašivo brane osnovna načela hrvatskog naroda boreći se za; Boga, Domovinu i obitelj! Jer Domobran je časno ime.

HRVATSKO DOMOBRANSTVO koje je formirano i osnovano još 5. prosinca 1868. u Austro-Ugarskoj Monarhije kada je zajednički Ugarsko-Hrvatski Sabor donio zakonski članak 41. o Domobranstvu, zaslužno je da je tim Zakonom po prvi puta zapovjedni jezik u Kraljevskom hrvatskom domobranstvu, Hrvatski jezik, da se ono zove Kraljevsko hrvatsko domobranstvo, da su Zapovjednici hrvatski časnici koji su na odorama nosili Hrvatske oznake, a stijeg pod kojim su se borili bio je uokviren hrvatskom trobojnicom.

Poznato je, naime, da je u austrijskom dijelu monarhije u svim domobranskim postrojbama zapovjedni jezik bio njemački, tako da su pored Mađara, Hrvati bili jedini narod u Austro-ugarskoj monarhiji  koji je imao svoju vojsku pod svojim imenom, pod svojim časnicima i s hrvatskim zapovjednim jezikom.

Stoga nam je drago da Vaša udruga Hrvatski domobran, Ogranak Valpovo gaji i dan danas te vrline tog imena domobran i da je HVIDR-a Belišće prijatelji vaše udruge koja nosi časno ime HRVATSKI DOMOBRAN.

U svim bitkama u kojima su sudjelovali - hrvatski domobrani su se isticali požrtvovnošću, stegom, hrabrošću, upornošću, samopouzdanjem i moralom, iskazujući časne povijesne odlike hrvatskoga vojnika: nesebično požrtvovanje, herojstvo i moral utemeljen na ljubavi prema svojoj domovini Hrvatskoj, što su bile odlike i hrvatskog vojnika tijekom Domovinskog rata.

Dana 24. prosinca 1991. domobranstvo je obnovljeno i postalo je posebni dio Hrvatske Vojske kao rezervni sastav te je podvrgnuto jedinstvenom sustavu zapovijedanja. Domobranske postrojbe sudjelovale su u izvršavanju borbenih zadaća (Maslenica, Peruča, Gospić itd., te su dale i veliki doprinos u Bljesku i Oluji).

Kasnijim preustrojem HV-a nekako je potisnuto sjećanje na domobranske postrojbe i njihov doprinos u obrani RH, kao i sjećanje na njihove zapovjednike kao npr. generala Červenka. Međutim, ništa ne može iz kolektivnog sjećanja hrvatskog naroda izbrisati njegovo domobranstvo i pamtiti će se, dok će biti hrvatskog naroda, Hrvatsko domobranstvo i njegova uloga i značaj kroz povijest a posebno značajne godine 1868., 1941 i 1991.

Neka se pamti i čuje Vaš domobranski hrvatski pozdrav:

"ZA HRVATSKU UVIJEK!“

  Živjeli!

Slika Slika Slika Slika

 

 

 


Udruga HVIDR-a Belišće u Makarskoj na 23. SŠNIDOR-u 16.10.2017

Slika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Belišće sudjelovali su tijekom proteklog vikenda u Makarskoj na 23. Svehrvatskim športskim igrama invalida Domovinskog rata (23.SŠNIDOR-u) koje je održano pod Visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i supokroviteljstvo Splitsko-dalmatinske županije i Grada Makarske.

Ovo tradicionalno natjecanje invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske koje se održava od 1993. godine pod motom „Za Hrvatsku – zajedno u ratu, zajedno u miru“ na koje je stiglo preko 1000 hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata županijskih zajednica udruga HVIDR-a u RH i HVIDR-a HVO Herceg Bosne koji su se natjecati u 10 invalidskih športskih disciplina, odnosno 28 športskih natjecateljskih kategorija u ime predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović u Gradskoj sportskoj dvorani u Makarskoj otvorio je njezin izaslanik posebni savjetnik za hrvatske branitelje Ante Deur, a blagoslovio msgr. Pavao Banić.

Po prvi puta, članovi Udruge HVIDR-a Belišće u sastavu Tomislav Lovrić, Tomislav Ćutuk i Zlatko Janković osvojili su 1. mjesto u stolnom tenisu.

U sklopu igara održan je i 17. Redovni izvještajno - izborni Sabor HVIDR-a RH u sklopu kojega je održana i tribina na kojoj je Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Na povratku kući predstavnici Udruge HVIDR-e Belišće obišli su svetište Međugorje – mjesto molitve i pomirenja Kraljice Mira i grad Mostar gdje su odali počast i zapalili svijeću podno Spomen-križa poginulim hrvatskim braniteljima RH i HVO-a.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika SlikaSlika Slika   Slika SlikaSlika Slika Slika

 


HVIDR-a Belišće na 23. SŠNIDOR-u u Makarskoj 12.10.2017

Slika

Predstavnici Udruge HVIDR-a Belišće u četvrtak, 12. listopada 2017. godine putuju na 23. Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata (SŠNIDOR) koje će se ove godine održati u Makarskoj od 13. do 15. listopada.


HVIDR-a BELIŠĆE OBILJEŽILA DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 09.10.2017

             Slika

U nedjelju, 08. listopada 2017. godine, polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 107. Brigade HV-a na lijevoj obali rijeke Drave i Spomen  križa poginulima u Domovinskom ratu Grada Belišća na Gradskom groblju u Belišću HVIDR-a Belišće obilježila je Dan neovisnosti Republike Hrvatske.

Vijence na svečanosti položili su članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata Valpovštine, izaslanstva Grada Belišća i grada Valpova, i predstavnici MUP-a, Policijske postaje Belišće.

Službu riječi, govoreći o ljubavi prema hrvatskoj domovini i sjećanju na hrvatske branitelje, predvodio fra Branko Janjić, župnik Župe svetog Josipa Radnika u Belišću.

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

 

                


45. Olimpijada starih športova u Brođancima 28.08.2017

Slika

U nedjelju 27. kolovoza 2017. godine u Brođancima, mjestu u kojem se svake godine odvija jedna od najstarijih tradicionalnih manifestacija u Hrvatskoj - Olimpijada starih športova grad Belišće po prvi puta predstavljali su natjecatelji dvije udruge, udruga HVIDR-a Belišće u disciplini: boćanje, kozana i ringlanje i Udruga umirovljenika i starijih osoba u disciplini ringlanje.

Gotovo 1000 natjecatelja pristiglo je iz 7 hrvatskih županija, jedne zavičajne udruge i Bosne i Hercegovine.

Olimpijadu starih športova otvorio je osječko-baranjski dožupan Goran Ivanović, a olimpijski plamen upalio je poznati veslač, osvajač niza priznanja na europskim, svjetskim i državnim prvenstvima, član Veslačkoga kluba Vukovar Mato Brandt.

Slika Slika

Slika

Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika

 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"