UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


Obavijest o stipendiranju djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 21.01.2014

Obavijest             

Poštovani branitelji Valpovštine i lanovi Udruge HVIDR-a Beliše, obaviještavamo Vas da je Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisao natjeaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014.

Natjeaj je otvoren do 07 veljae 2014. godine. Stoga Vas molimo da se urno javite u Ured Udruge HVIDR-a Beliše sa sjedištem u Belišu, Vijenac J. J. Strossmayera 67 – u zgradi Doma umirovljenika u Belišu radi dajnjih uputa i popune obrazaca za prijavu na Natjeaj.

Radno vrijeme Ureda Udruge HVIDR-a Beliše je:

·         Ponedjeljak, Srijeda i Petak – od 18,00 do 20,00 sati.

·         Kontakt: 099/ 6909 114; 099/5070 673; i 095/5970 288

·         e-mail: pmilekic@gmail.com

HVIDR-a Beliše


RADNI SASTANAK HVIDR-e BELIE S BRANITELJIMA BIZOVCA 16.01.2014

Slika

Radni sastanak s braniteljima-hrvatskim ratnim vojnim invalidima

                Domovinskog rata Opine Bizovac
 

Kako je i najavljeno, u srijedu 15. sijenja 2013. godine, s poetkom u 18,00 sati u prepunoj dvorani Opinske vijenice Bizovac, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je radni sastanak s braniteljima - hrvatskim ratnim vojnim invalidma Domovinskog rata Opine Bizovac.

Uz lanove Predsjedništva radnom sastanu je nazoio i Naelnik opine Bizovac gosp. Sreko Vukovi, koji je pozdravio nazone i izrazio zadovoljstvo ovim sastankom, istiui pritom da e, kao i grad Beliše, i opina Bizovac podrati rad Udruge HVIDR-e Beliše.

 Tema radnog sastanka bila je:

 

  • Upoznavanje branitelja – hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata sa   Statutom te planom i programom rada Udruge HVIDR-a Beliše  
  • problemi i potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
  • pravna i socijalna zaštita ratnih vojnih invalida
  • zaštita digniteta branitelja – hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
  • psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija
  • edukativna-savjetovanja                 

 

Po završetku sastanka branitelji – ratni vojni invalidi Domovinskog rata Opine Bizovac svoje zadovoljstvo ovim radnim sastankom iskazali su potpisivanjem Pristupnica Udruge HVIDR-a Beliše.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše ovakav radni sastanak odrat e i sa braniteljima – hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Petrijevci.   

HVIDR-a Beliše


HVIDR-a Belie organizira radni sastanak s hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Bizovac 13.01.2014

Slika

 

O B A V I J E S T 

PREDSJEDNIŠTVO

U D R U G E

HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA

DOMOVINSKOG RATA BELIŠE

P O Z I V A

BRANITELJE - HRVATSKE VOJNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA OPINE BIZOVAC

U SRIJEDU, 15. SIJENJA 2014. GODINE U 18,00 SATI

U

OPINSKU VIJENICU, KRALJA TOMISLAVA 89.

NA

RADNI SASTANAK S BRANITELJIMA - HRVATSKIM VOJNIM INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA OPINE BIZOVAC

 

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!

                                                                 

HVIDR-a BELIŠE

Pavo Mileki 

099/690 9114


Obavijest o uredovnom vremenu Udruge HVIDR-a Belie 07.01.2014

Slika

 

                Obavijest o uredovnom vremenu Udruge HVIDR-a Beliše 

 Poštovani lanovi i hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata grada Beliša i Valpovštine, obaviještavamo Vas da je s radom otpoeo Ured Udruge HVIDR-a Beliše sa sjedištem u Belišu, Vijenac J. J. Strossmayera 67 – u zgradi Doma umirovljenika u Belišu.

    Radno vrijeme Ureda Udruge HVIDR-a Beliše je:

    Ponedjeljak, Srijeda i Petak – od 18,00 do 20,00 sati. 

    Kontakt: 099/ 6909 114; 099/5070 673; i 095/5970 288 

·  E-mail: pmilekic@gmail.com 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"