UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA - BELIŠĆE

Ranička 14, Belišće - OIB: 09637920046 - IBAN: HR 89 2340 0091 1106 2020 6
Tel: 099 6909 114 - E-mail: hvidra.belisce@gmail.com


Početna O nama Dokumenti Linkovi Galerija Kontakt Pristupnica
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
PIOPĆENJE ZA JAVNOST

HVIDR-a RH
Galovićeva 10
10 000 Zagreb

U svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu.

IZVJEŠĆE O NAJZNAČAJNIJIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Slika

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće o aktivnostima i planu budućih aktivnosti, s posebnim osvrtom na provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Kompletan dokument možete preuzeti NA LINKU:

O B A V I J E S T

Udruga HVIDR-a Belišće u sklopu projekta promicanja vrijednosti Domovinskog rata u suradnji i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dana 25. studenoga 2017. organizira jednodnevnim izlet djece i mladih u grad heroj Vukovar. Tim povodom Udruga je izdala prigodni bilten, koji možete pogledati, preuzeti NA LINKU:

RAD PODRUČNIH JEDNICA

RAD PODRUČNIH JEDNICA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Dokument u PDF formatu:


RADNI SASTANAK HVIDR-e BELIE S BRANITELJIMA BIZOVCA 16.01.2014

Slika

Radni sastanak s braniteljima-hrvatskim ratnim vojnim invalidima

                Domovinskog rata Opine Bizovac
 

Kako je i najavljeno, u srijedu 15. sijenja 2013. godine, s poetkom u 18,00 sati u prepunoj dvorani Opinske vijenice Bizovac, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše odralo je radni sastanak s braniteljima - hrvatskim ratnim vojnim invalidma Domovinskog rata Opine Bizovac.

Uz lanove Predsjedništva radnom sastanu je nazoio i Naelnik opine Bizovac gosp. Sreko Vukovi, koji je pozdravio nazone i izrazio zadovoljstvo ovim sastankom, istiui pritom da e, kao i grad Beliše, i opina Bizovac podrati rad Udruge HVIDR-e Beliše.

 Tema radnog sastanka bila je:

 

  • Upoznavanje branitelja – hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata sa   Statutom te planom i programom rada Udruge HVIDR-a Beliše  
  • problemi i potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
  • pravna i socijalna zaštita ratnih vojnih invalida
  • zaštita digniteta branitelja – hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
  • psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija
  • edukativna-savjetovanja                 

 

Po završetku sastanka branitelji – ratni vojni invalidi Domovinskog rata Opine Bizovac svoje zadovoljstvo ovim radnim sastankom iskazali su potpisivanjem Pristupnica Udruge HVIDR-a Beliše.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Beliše ovakav radni sastanak odrat e i sa braniteljima – hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Petrijevci.   

HVIDR-a Beliše


HVIDR-a Belie organizira radni sastanak s hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata Opine Bizovac 13.01.2014

Slika

 

O B A V I J E S T 

PREDSJEDNIŠTVO

U D R U G E

HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA

DOMOVINSKOG RATA BELIŠE

P O Z I V A

BRANITELJE - HRVATSKE VOJNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA OPINE BIZOVAC

U SRIJEDU, 15. SIJENJA 2014. GODINE U 18,00 SATI

U

OPINSKU VIJENICU, KRALJA TOMISLAVA 89.

NA

RADNI SASTANAK S BRANITELJIMA - HRVATSKIM VOJNIM INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA OPINE BIZOVAC

 

ISKRENO SE RADUJEMO VAŠEM DOLASKU!

                                                                 

HVIDR-a BELIŠE

Pavo Mileki 

099/690 9114


Obavijest o uredovnom vremenu Udruge HVIDR-a Belie 07.01.2014

Slika

 

                Obavijest o uredovnom vremenu Udruge HVIDR-a Beliše 

 Poštovani lanovi i hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata grada Beliša i Valpovštine, obaviještavamo Vas da je s radom otpoeo Ured Udruge HVIDR-a Beliše sa sjedištem u Belišu, Vijenac J. J. Strossmayera 67 – u zgradi Doma umirovljenika u Belišu.

    Radno vrijeme Ureda Udruge HVIDR-a Beliše je:

    Ponedjeljak, Srijeda i Petak – od 18,00 do 20,00 sati. 

    Kontakt: 099/ 6909 114; 099/5070 673; i 095/5970 288 

·  E-mail: pmilekic@gmail.com 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"